Humboldt-Universität zu Berlin - Migration and Transnationalism

Logo Konferenz2

 

Info | Programm/program | Anmeldung/rejestracja | Ort/miejsce wydarzenia

 

Polnische Gründer/innen in Berlin und im deutsch-polnischen Grenzgebiet | Samozatrudnieni polskiego pochodzenia w Berlinie i polsko-niemieckim regionie granicznym

DE Europaweit bestimmt die eigene Migrationsgeschichte die sozial-ökonomische Positionierung der Menschen. Die Positionierung und die Aufstiegschancen von Migrant/innen in Deutschland sind schlechter als diejenigen der Deutschen ohne Migrationshintergrund. In der selbstständigen Beschäftigung sehen Wissenschaftler/innen eine Chance für die soziale Mobilität von Migrant/innen. Ob jedoch die Unternehmensgründung tatsächlich zum nachhaltigen sozial-ökonomischen Aufstieg führt, und wenn ja, unter welchen Bedingungen, ist höchst umstritten. Diesbezüglich wird auf die „ethnische Falle“ oder auf das erhöhte Armutsrisiko der Selbstständigen verwiesen. Die Konferenz erörtert, warum und unter welchen Bedingungen polenstämmige Gründer/innen sich für eine selbstständige Beschäftigung entscheiden, den sozial-ökonomischen Status der Unternehmer/innen und ob bestimmte unternehmerische Aktivitäten und individuelle Biografien als „europäisch/transnational” eingestuft werden können. Hierzu präsentieren und diskutieren Wissenschaftler/innen, Expert/innen und Unternehmer/innen aus Deutschland und Polen.

PL W całej Europie własne doświadczenie migracji określa społeczno-ekonomiczną pozycję jej mieszkańców. Pozycja, ale także możliwości awansu migrantów w Republice Federalnej Niemiec, są gorsze niż w przypadku obywateli niemieckich bez doświadczenia migracyjnego. Naukowcy w samozatrudnieniu upatrują szansę dla społecznej mobilności migrantów. Kwestia jednakże, czy założenie własnej firmy faktycznie prowadzi do stopniowego społeczno-ekonomicznego awansu, oraz – jeżeli tak – pod jakimi warunkami, pozostaje sporna. W tym kontekście mówi się o „etnicznej pułapce” lub wskazuje na podwyższone ryzyko popadnięcia w ubóstwo. Podczas konferencji postaramy się odpowiedzieć na pytania, dlaczego i w jakich warunkach polscy przedsiębiorcy decydują się na samozatrudnienie, czy inną działalność przedsiębiorczą w Niemczech oraz to, czy określoną aktywność ekonomiczną i indywidualne biografie można sklasyfikować jako „europejskie/transnarodowe”. Zagadnienia te zostaną zaprezentowane i przedyskutowane przez naukowców, ekspertów oraz przedsiębiorców z Polski i Niemiec.

 

Die Konferenz wird aus Mitteln der Deutsch-Polnischen Wissenschaftsstiftung gefördert und kooperativ von der Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie und der Humboldt-Universität zu Berlin organisiert. | Konferencja jest finansowana z środków Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki przy współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Uniwersytetem Humboldtów w Berlinie.

 

DPWS
BIM zugeschnitten
agh nzw a en 2w wbr cmyk Przekonwertowany
humboldt.logo

 

Mitteilungen des Instituts

Postanschrift

 

Sitz

Humboldt-Universität zu Berlin
Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät
Institut für Sozialwissenschaften
Unter den Linden 6
10099 Berlin

 

 

Institut für Sozialwissenschaften
Universitätsstraße 3b
10117 Berlin

(Lageplan)