Humboldt-Universität zu Berlin - Migration and Transnationalism

Logo Konferenz2

 

Info | Programm/program | Anmeldung/rejestracja | Ort/miejsce wydarzenia

 

Konferenzprogramm/Program

 

Ab / od 9:30 Ankunft und Registrierung / Przybycie i rejestracja

 

10:00–10:15 Begrüßung mit / Powitanie Maria Nawojczyk & Magdalena Nowicka

 

10:15–10:45 Die deutsch-polnische Grenzregion – transnationale Perspektiven / Niemiecko-polski region przygraniczny – perspektywy ponadnarodowe

Referent*innen / Prelegent/Prelegenci: Magdalena Nowicka, Lidia Synowiec-Jaje & Stefan Lindemann

 

10:45–11:30 Herausforderungen für die Erforschung migrantischer Selbstständigkeit – Ansichten aus Deutschland und Polen / Wyzwania dla badań nad samozatrudnieniem migrantów – Opinie z Niemiec i Polski

mit Inputvorträgen von / z wystąpieniami wprowadzającymi:

Dr. René Leicht (Institut für Mittelstandsforschung, Universität Mannheim)

Prof. Dr. Beata Glinka (Uniwersytet Warszawski)

 

11:30–12:00 Kaffeepause / Przerwa na kawę

 

12:00–13:30 Präsentation der Ergebnisse / Prezentacja wyników

1. Selbstständigkeit von Pol*innen in der deutsch-polnischen Grenzregion aus Expert*innen-Sicht / Przedsiębiorczość Polaków w polsko-niemieckim obszarze transgranicznym w świetle opinii ekspertów

2. Motive, Strategien und Barrieren für die Selbständigkeit polnischer Migrant*innen in Deutschland – Ergebnisse der individuellen Interviews / Motywacje, strategie i bariery polskich przedsiębiorców w Niemczech – refleksje na podstawie wywiadów indywidualnych

Referent*innen / Prelegent/Prelegenci: Anna Skraba, Lidia Synowiec-Jaje, Stefan Lindemann & Sarah Hennig

 

13:30–14:30 Mittagspause / Przerwa

 

14:30–16:30 Podiumsdiskussion: Perspektiven auf Unternehmertum / Panel dyskusyjny: Perspektywy Przedsiębiorczości

Expert*innen / Ekspert/Eksperci:

Karol Dąbrowski (Centre for Entrepreneurship & Technology Transfer, Zielona Góra)

Piotr Jankowski (Rechtsanwalt/Kancelaria Adwokacka, Szczecin)

Agnieszka Martini (Enterprise Europe Network, IHK Frankfurt/Oder)

Julia Plotz (Lotsendienst für Migrantinnen und Migranten, Potsdam)

Alina Winiarski (Poland BusinessCenter World Światowe Stowarzyszenie Firm Polskich i Polonijnych)

 

Unternehmer*innen / Przedsiębiorca/Przedsiębiorczyni:

Paulina Bagińska (CEO Train & Benefit, Berlin)

Radosław Popiela (CEO Popiela Immobilien, Rosow)

Ewelina Robaczek (CEO Vouchery.io, Berlin)

Agnieszka Zdziabek-Bollmann (CEO BOLLMANN & PARTNER, Frankfurt/Oder)

 

Moderation: Maria Nawojczyk

 

Die Konferenzsprachen sind Polnisch und Deutsch. Sämtliche Wortbeiträge werden simultan übersetzt. | Oficjalnymi językami konferencji będą język polski oraz język niemiecki. Wszytkie wypowiedzi będa tłumaczone symultanicznie.